חשוב לדעת

 
 

היכן לטעת עצים בחצר

בבואנו לטעת עצים בחצר הבית או הבניין, בזמן עיצוב הגינה, נבחר את כל השיקולים הרלוונטיים. בראש ובראשונה, כמובן, הוא המקום שבו היינו רוצים לראות את העץ גדל. יחד עם זאת ישנם עוד שיקולים הכרחיים שחייבים להילקח בחשבון. מאחר שמדובר בעצים שלרוב גדלים לגובה 5 מטר ויותר, ומפתחים ענפים ושורשים, נשים לב לדברים הבאים: הצללה, שכנים וכן מפגעי ענפים ושורשים.


הצללה:
ידוע כי השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, אך יש לזכור שבחורף הילוכה נוטה לצד דרום; לכן בחורף צל העצים יוטל מצפון לעץ בגינה, מרבית היום. אם זו פינת הישיבה שלנו, או ששתלנו שם דשא או צמחים הדורשים שעות שמש רבות - אנו בבעיה.


שכנים:
כאמור, מאחר שעץ שניטע לא נשאר סטטי, ברבות הזמן יגדל לגובה רב ויתרחב לצדדים. אם ניטע את העצים בגבול החצר, צריך לבדוק אם השכנים מספיק נוחים לקבל "מטרד" כזה, שבעתיד יחסום להם את האור ואת האוויר וילכלכך בעליו את חצרם; או שפשוט נרחיק מעט את העץ מגבול החצר. מבחינת החוק - ייתכן שהשכנים יוכלו לחייב אתכם בשמירה על גובה העץ ובקיצור ענפיו הנכנסים לחצרם.


מפגעי ענפים ושורשים:
כדאי לשים לב שבעתיד ענפים לא יחסמו את החלונות ואת קולטי השמש, לא יטפסו מעל הגג ויחסמו מרזבים כתוצאה מנשירת עלים, או שיכו ברעפים, יפגעו בארגזי הרוח או בקירות הבית והבניין עצמו.


שורשים - ישנם סוגי עצים בעלי שורשים יותר אלימים וכאלה עם פחות, אך בכל מקרה שורשים עלולים לפגוע בגדרות אבן ובקירות הבית, לסתום ביובים, לגרום להתרוממות שטחים מרוצפים בקרבתם, לפגוע בצומח בסביבתם ואף לתקוף את יסודות המבנה. לכן בבואנו לבחור במיקום נטיעת העץ, ניקח בחשבון את גודלו ואת נפחו בעתיד, עם כל המשתמע מכך, על מנת לקבל את המרב מהעץ ולהימנע מכל הנזקים האמורים.