חשוב לדעת

 
 

האם העץ בגינה שלנו מסוכן

ללא קשר למפגעים שנעשו על ידי אדם, ננסה לבדוק האם העץ שגדל בחצרנו נמצא בסכנה, כולו או חלקים ממנו. בין הזנים השונים הגדלים בארץ, נחלקים העצים לכמה קבוצות שעליהן נעמוד, וכך נוכל לבדוק לאיזו קבוצה העץ שלנו שייך.


מבנה העץ, כידוע, מורכב ממערכת שורשים מתחת לפני הקרקע ומגזע וענפים מעל פני הקרקע. כל מרכיב מהשלושה חשוב לחוסנו, לבריאותו וליציבותו של העץ, וכל פגיעה באחד משלושת המרכיבים האלה תלמד אותנו לאיזו בעיה העץ יגדל.


מערכת שורשים:
עצים שידועים במערכת שורשים מפותחת ועמוקה, בדרך כלל יגרמו לכך שסיכויי העץ לקרוס בשלמותו ישאפו לאפס. ניקח, לדוגמה, את משפחת התותיים, שעמם נמנים עצי הפיקוס ועצי התות. קטנים מאוד הסיכויים שעצים אלו יקרסו בשלמותם, ולכן לא משנה מה גילם, גודלם או גובהם - אם מערכת השורשים לא נפגעה או חלתה, יציבותם גבוהה. מנגד ישנם עצים שידועים כעצים "בעייתיים" מבחינת קריסתם. לרוב אנו נתקלים בתופעה זו בעונות המעבר ובחורף, כאשר הרוחות עזות ושורשיהם של עצים אלו לא עומדים בהם. ניקח, לדוגמה, את האורנים, ממשפחת המחטניים, שנוטים לקרוס וליפול בשלמותם, אפילו שאינם חולים.


הגזע:
ברוב העצים הגזע המרכזי אינו מהווה בעיה, ולא שם תהא נקודת התורפה של העץ. תפקידו של הגזע הוא להעביר מזון ומים לענפים ולשמש ליציבותו של העץ. אולם ישנם סוגי עצים, כגון דקלים, ה"מפתחים" באמצע הגזע היקף צר, שלעתים (בעיקר ברוחות) לא מצליח להחזיק את כובד חלקו העליון של העץ. בכל מקרה של חשש ניתן להתייעץ עמנו לקבלת אבחון וייעוץ.


הענפים:
נופו של העץ - הענפים והעלים הם המהווים את עיקר העץ, ולהם צריך לתת את עיקר הדעת בכל מה שקשור לסכנות נפילה והתמוטטות. כמובן שבמצבים לא טבעיים ונזקים שנגרמו בידי אדם, כגון גיזום או טיפול לא נכון בעץ וכן שימוש בענפי העץ לצרכים שונים - בכל אלו יכולים להתפתח מצבים מסוכנים, בכל סוגי העצים - מהבעייתיים ועד החסונים.